Par mums

 

   SIA IL GRĀMATVEDĪBAS BIROJS dibināta 2001.gada 05.septembrī. Uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedības, nodokļu konsultāciju, audita un zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšanu.

  Uzņēmumā strādā darbinieki ar augstāko profesionālo izglītību finansu jomā un ievērojamu darba pieredzi grāmatvedībā un auditoru darbā. Darbinieku zināšanas nepārtraukti tiek papildinātas atbilstošos kursos un semināros.

   Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu pakalpojumu sniegšanu, mūsu darbība ir civiltiesiski apdrošināta.