Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir mūsu pamatdarbības veids. Grāmatvedības pakalpojumus mēs sniedzam jau vairāk kā 10 gadus, kas apliecina lielu pieredzi un sniegto grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti, tas nozīmē - grāmatvedības pakalpojumi ar garantiju.

Mūsu biroja sniegtie grāmatvedības pakalpojumi sevī ietver:

  • grāmatvedības politikas izstrādi;
  • pilnu grāmatvedības apkalošanu no pirmdokumentu apstrādes līdz atskaišu iesniegšanai VID; 
  • pārstāvēšanu VID audita vai tematisko pārbaužu laikā, kā arī pārstāvēšanu citās valsts iestādēs(VDI, VSAA, Statistikas pārvalde u.c.)
  • konsultācijas finansu un nodokļu likumdošanas jautājumos, ieteikumus nodokļu optimizēšanai un uzņēmējdarbības uzlabošanai;,
  • operatīvo bilanču, vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma;
  • finansiālās darbības analīze pēc pieprasījuma;
  • statistikas pārskatu sagatavošana.

Visi augstākminētie grāmatvedības pakalpojumi iekļauti grāmatvedības pakalpojumu ikmēneša maksā.

Par gada pārskata sastādīšanu jāmaksā papildus atlīdzība, kāda noteikta līgumā vienam mēnesim.

Slēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, pirmā mēneša pilna grāmatvedības uzskaite bezmaksas.

Slēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, uzņēmuma reģistrācija bezmaksas.

Cena jaundibinātiem uzņēmumiem par pilnu grāmatvedības apkalpošanu 30.00EUR mēnesī.

Piesaistot klientu, ar kuru noslēgsim līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, saņemsiet atlaidi jūsu piesaistītā klienta trīs mēnešu maksas apmērā.